Antek

27.08.1958 - 17.02.2014

Antek wieloletni member chapteru Gniezno, w roku 2012 obiął prezydenturę chapteru